Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu