Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu