Châu Á - Châu lục đông dân nhất thế giới


Nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan..., đang thực hiện chính sách dân số...

Một châu lục đông dân nhất thế giới

Bảng 5.1 Dân số các châu lục một số năm (Đơn vị : triệu người).

(1)Chưa tính số dân của LB Nga.
(2)Kể cả số dân của LB Nga thuộc châu Á.
(3)Bác Mĩ có tỉ lệ tăng tự nhiên là 0,6%.

Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.
Nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan..., đang thực hiện chính sách dân số nhằm hạn chế gia tăng nhanh dân số. Nhờ đó, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, ngang với mức trung bình năm của thế giới.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước