Chất rắn có đặc điểm gì ?

Bình chọn:
3.5 trên 33 phiếu

Chất rắn có đặc điểm gì ?

Chất rắn có đặc điểm gì ?

a) Không có hình dạng nhất định.

b) Có hình dạng nhất định.

c) Có hình dạng của vật chứa nó.

Trả lời:

Chọn b: có hình dáng nhất định

Các bài liên quan