Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Bình chọn:
4 trên 22 phiếu

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Trả lời:

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Trả lời:

Chọn c: Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Các bài liên quan