Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản khu vực Đông Nam Á


Chăn nuôi gia súc ở Đông Nam Á vẫn chưa trở thành ngành chính,...

Chăn nuôi gia súc ở Đông Nam Á vẫn chưa trở thành ngành chính, mặc dù số lượng gia súc khá lớn. Trâu, bò được nuôi nhiều ở Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a. Thái Lan và Việt Nam. Lợn được nuôi nhiều ở Việt Nam, Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.

Đông Nam Á cũng là khu vực nuôi nhiều gia cầm.

Có lợi thế về sông, biển nên đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang phát triển ờ Đông Nam Á.

Năm 2003. sản lượng cá khai thác đạt 14,5 triệu tấn, trong đó 5 nước đứng đầu là In-đô-nê-xi-a (4,7 triệu tấn), Thái Lan (2,8 triệu tấn), Phi-lip-pin (2,2 triệu tấn), Việt Nam (1,8 triệu tấn) và Ma-lai-xi-a (1,3 triệu tấn).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu