Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Bình chọn:
4.3 trên 38 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3 trang 33 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 33 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1. Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ ? Câu 2. Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co. Giải thích hiện tượng đó. Câu 3*. Có Khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ? Vì sao ?