Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
  • Câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1. Cơ thể người gồm mấy phần ? Phần thân có những cơ quan nào ? Câu 2. Bằng một ví dụ, hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.