Câu hỏi ôn tập học kỳ II trang 207 sgk sinh lớp 8


Câu hỏi: Hãy điền vào bảng 66-1 đến bảng 66-8 những sản phẩm của các cơ quan bài tiết tương ứng.

Câu hỏi: Hãy điền vào bảng 66-1 đến bảng 66-8 những sản phẩm của các cơ quan bài tiết tương ứng:

Trả lời:

Bảng 6-1. Các cơ quan bài tiết

Bảng 66-2. Quá trình tạo thành nước tiểu của thận

Bảng 66-3. Cấu tạo và chức năng của da

Bảng 66-4. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh

Bảng 66-5. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bảng 66-6. Các cơ quan phân tích quan trọng

Bảng 66-7. Chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và tai

Bảng 66-8. Tuyến nội tiết

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu