Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 96 Địa lí 10-


Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: - Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất?

Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết:

- Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất?

- Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhhất?

Hướng dẫn giải:

- Những châu lục và khu vực có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất: Bắc Mĩ. Nam Mĩ, Tây và Trung Âu. Bắc Âu, Bắc Á. Đông Á (trừ Trung Quốc, Ô-xtrây-lia và quần đảo Niu Di-len.
- Những châu lục và khu vực có tỉ lộ dân cư thành thị thấp nhất: châu Phi, Nam Á. Đồng Nam Á.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu