Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 139 Địa lí 10-

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Hướng dẫn giải:

- ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông và đường sát.
- Vận tải ô tô cũng irở ngại do cái bay, hão cát sa mạc. Phương liên vận tải phải có thiết kế đặc biệt để chống lại cái nóng dữ dội và để tránh ăn mòn do cát bay.
- Vận lải hằng irực thăng có ưu việt.
- Vận tải băng gia súc (lạc đà) là phổ biến.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan