Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 34 Địa lí 10-


Hãy kể tên một vài dạng địa hình cacxtơ mà em biết.

Hãy kể tên một vài dạng địa hình cacxtơ mà em biết.

Trả lời

Một vài dạng địa hình cacxtơ như: hang động (động Phong Nha, các hang động của vùng núi đá vôi vịnh Hạ Long,...), măng đá, nhủ đá,...

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu