Câu hỏi lý thuyết 2 trang 15 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau đây

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau đây

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan