Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 132 Địa lí 10-


Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?

Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?

Hướng dẫn giải:

- Hình phía trên bên trái: điểm công nghiệp.
- Hình phía trên bên phải: khu công nghiệp lập trung.
- Hình phía dưới bên trái: trung tâm công nghiệp.
- Hình phía dưới bên phải: vùng công nghiệp.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu