Câu hỏi lý thuyết 1 trang 14 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

Kiểu hình F2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng - trơn 315 9 Vàng : Xanh = 3:1                  Trơn  : Nhăn = 3:1
Vàng - nhăn 108 3
Xanh - trơn 101 3
Xanh - nhăn 32 1

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan