Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : - Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? - Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ?

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau :

Hướng dẫn trả lời

P : Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa)
P: Hoa đỏ (Aa) x hoa trắng (aa)

- P : AA (hoa đỏ ) x aa(hoa trắng)
G/P: A ......................a
F1: 100% Aa ( hoa đỏ)
-P: Aa(hoa đỏ) x aa (hoa trắng)
G/P: A,a................a
F1: ..1Aa(đỏ) : 1 aa(trắng)


- Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ?

Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ( đối tượng cần kiểm tra) ta phải thực hiện phép lai phân tích, nghĩa là lai nó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

      + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

      + 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

- Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ?

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp - AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp- Aa

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan