Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 37 Địa lí 10-


Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết.

Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết.

Trả lời:

Địa hình bồi tụ do nước chảy là bãi bồi, đồng bằng phù sa sông, tam giác châu; do gió như các cồn cát, đụn cát ở bờ biển; do sóng biển như bãi biển...

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu