Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 32 Địa lí 10-


Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái đất?

Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái đất?

Trả lời

Vì ở trên bề mặt Trái Đất, đá trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ Mặt Trời và là nơi tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, thủy quyển và sinh quyển.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu