Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 103 Địa lí 10-


Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Hướng dẫn giải

Ở các nước đang phát triển, hoạt động  nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu  nhập và đời sống  của đa số dân cư, gắn  liền với phần lớn lãnh thổ quốc gia, vì thổ  phát triển nông  nghiệp có vai trò đặc biệt  quan trọng đối với sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu