Câu hỏi 7 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 17)Lịch sử 8


Dựa vào đoạn trích trên

Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?

Hướng dẫn giải:

Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kl XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, cỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu