Câu hỏi 6 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 17) Lịch sử 8


Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Hướng dẫn giải:

Do nội bộ bị chia rẽ. nhân dân lại không ủng hộ như trước nên phản tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bất Rô-be-spie để xử tử (27 - 7 - 1794).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu