Câu hỏi 3 trang 50 SGK Sinh học 8


Sơ đồ quan hệ cho và nhận máu

Sơ đồ quan hệ cho và nhận máu

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu