Câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Kì đầu Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co lại                          - Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động     
Kì giữa Các NST kép bắt đầu đóng xoắn cực đại                         - Các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo  của thoi phân bào 
Kì sau Từng NST kép  chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc thể chất

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan