Câu hỏi 3 (Mục III Bài học 1 -SGK Trang 8 )Lịch sử 8


tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm

Theo em , tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Hướng dẫn giải:

Tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm là xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu