Câu hỏi 3 (Mục III Bài học 1 -SGK Trang 8 )Lịch sử 8


tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm

Theo em , tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Hướng dẫn giải:

Tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm là xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu