Câu hỏi 3 - Mục 2 - Bài học 24 - Trang 90 - SGK Địa lí 8


Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?
Trả lời
Cần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt hơn.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu