Câu hỏi 3 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa lí 8


Quan sát hình 6.1 (SGK trang 20), nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á.

Quan sát hình 6.1 (SGK trang 20), nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á.
Trả lời
Dân cư Đông Nam Á tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và các đồng bằng châu thổ.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu