Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Hướng dẫn.

- Cuộc khởi nghĩa tháng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ.

- Tình hình chính trị đặc biệt diễn ra ở Nga : hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu Công nhân, nông dân và binh lính.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan