Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8


Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Hướng dẫn.

- Cuộc khởi nghĩa tháng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ.

- Tình hình chính trị đặc biệt diễn ra ở Nga : hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu Công nhân, nông dân và binh lính.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước