Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8


Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Hướng dẫn.

Nhận xét : Các hình ảnh thể hiện nước Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhanh sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhưng thành quả của nền kinh tế thì người lao động không được hưởng mà bị ra sức bóc lột, chèn ép.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu