Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Hướng dẫn.

Nhận xét : Các hình ảnh thể hiện nước Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhanh sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhưng thành quả của nền kinh tế thì người lao động không được hưởng mà bị ra sức bóc lột, chèn ép.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan