Câu hỏi 2 - Mục 4 - Tiết học 42 - Trang 146 - SGK Địa lí 8


Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 (SGK trang 145).

Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 (SGK trang 145).
Trả lời
Vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 :
- Apalit: Lào Cai.
- Đất hiếm: Lai Châu.
- Sắt: Yên Bái, Hà Tĩnh.
- Crôm: Thanh Hóa.
- Titan: Hà Tĩnh.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu