Câu hỏi 2 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8


Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
Trả lời
Hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: tây bắc - đông nam.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước