Câu hỏi 2 (Mục 2 - Bài học 12 - Trang 42) SGK Địa lí 8


Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.

Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.
Trả lời
- Sông A-mua bắt nguồn từ miền núi Nam Xi-bia.
- Sông Hoàng Hà, Trường Giang bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu