Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8


Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Hướng dẫn.

Bức áp phích nói lên sự quyết tâm của Đảng Bôn-se-vích và nhân dân nước Nga để đưa nước Nga sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước phương Tây sau chiến tranh.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu