Câu hỏi 1 - (Mục 2 Bài học 2 - SGK Trang 9 ) Địa lí 10


Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí

Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ?

 

Hướng dẫn giải:

- Thấy được hướng chuyển động của các loại gió, bão.

- Thấy được tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan