Câu hỏi 1 - (Mục 1 Bài học 3 - SGK Trang 15 ) Địa lí 10


Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ?

Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ?

Hướng dẫn giải:

Những ngành sử dụng bản đồ: nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, giao thông......

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan