Câu hỏi 1 - (Mục 1 Bài học 2 - SGK Trang 9 ) Địa lí 10


Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Hướng dẫn giải:

Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan