Câu cầu khiến trang 30 SGK Văn 8

Bình chọn:
4.2 trên 35 phiếu

Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: những từ cầu khiến: đừng, ... đi, thôi.

I.     ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG

1. a. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cầu khiến:

-     Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi (đoạn a)

-     Đi thôi con (đoạn b)

*     Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: những từ cầu khiến: đừng, ... đi, thôi.

b. Chức năng của các câu cầu khiến trên:

-      Dùng để khuyên bảo: Thôi đừng lo lắng (đoạn a)

-      Dùng để yêu cầu: Cứ về đi (đoạn a), Đi thôi con (đoạn b)

2. a. Cách đọc câu “Mở cửa” trong đoạn a và trong đoạn b khác nhau.

b. Câu “Mở cửa!” trong (b) dùng để đề nghị, ra lệnh dùng với câu “Mở cửa.” trong (a) dùng đế trả lời câu hỏi.

Loigiaihay.com

 

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan