Câu 9 trang 157 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:

Bài 9. Giá trị \(\sin {{47\pi } \over 6}\) là:

(A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\)

(B) \({1 \over 2}\)

(C) \({{\sqrt 2 } \over 2}\)

(D) \({{ - 1} \over 2}\)

Trả lời:

\(\eqalign{
& \sin {{47\pi } \over 6} = \sin (8\pi - {\pi \over 6}) = \sin ( - {\pi \over 6}) = - \sin ({\pi \over 6}) = {{ - 1} \over 2} \cr
& \cr} \)

(D) đúng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan