Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:

(A) www.vnexpress.net

(B) NgaBT@gmail.com

(C) hungnv@yahoo.com

(D) www.dantri.com.vn

Trả lời:

Chọn B và C

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu