Câu 7 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích khi tham gia phản ứng (ở cùng nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Giải

Hiđrocacbon khí ở điều kiện thường nên \(1 \le x \le 4\)  và \(0 \le y \le 2x + 2\)

Xét 1 mol \({C_x}{H_y}:\)

\({C_x}{H_y} + \left( {x + \frac{y}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

    1     \( \to \) \(\left( {x + \frac{y}{4}} \right)\)        \( \to \)  x        \( \to \) \(\frac{y}{2}\)

Theo đề bài ta có: \(1 + x + \frac{y}{4} = x + \frac{y}{2} \Rightarrow y = 4\)

Công thức phân tử của hiđrocacbon có thể là \(C{H_4},{C_2}{H_4},{C_3}{H_4},{C_4}{H_4}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan