Câu 6 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.5 trên 21 phiếu

Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây

Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây:

\(A = {1 \over {1.3}} + {1 \over {2.4}} + {1 \over {3.5}} +  \ldots  + {1 \over {n\left( {n + 2} \right)}}\)
 
Lời giải :
 
Giải thuật tính tổng trên là : 

- Bước 1:Nhập số n

- Bước 2:S<-0; i<-0;

- Bước 3:i<-i+1;

- Bước 4:Nếu i <= n thì S:=S+1/(i*(i+2)) nghĩa là công vào S = S+1/(i*(i+2)) và quay lại
 
- Bước 5.Ngược lại thông báo kết quả và kết thúc thuật toán.

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan