Câu 6 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích

Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm3

Giải: Khối lượng của chiếc đầm sắt có thể tích là V= 40 dm3 là:

m = D x V = 7800 kg/ m3 x 0,04 m3 = 312 kg.

Trọng lượng của chiếc đầm sắt là : P = 10 m = 10x312= 3210 N.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu