Câu 5. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu các thắng cảnh quê hương em

Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu các thắng cảnh quê hương em

Trả lời:

Em hãy sử dụng các tùy chọn trong phần mềm Power Point để tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu với các hình ảnh mình họa, đoạn phim,...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu