Câu 49 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365,5 ngày?)

Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365 ngày)?
(Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

Giải

Số ngày tuổi của Trái Đất là:

15.109 x 365 = 5475.109 = 5,475.1012 ngày.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan