Câu 4 – Trang 90 – SGK Địa lí 11


Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào ?

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào ?

Hướng dẫn trả lời.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm.

- Tình trạng mất cân bằng giới tính ngày càng tăng.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu