Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6


Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?

Lời giải:

Không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu vì nếu để dấu cách trước chấm câu, sẽ làm chấm câu không nổi bật, khó thấy, và nghệch ngỡm. 

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu