Câu 4. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu

Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu

Trả lời:

Một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu, đó là:

- Phục vụ hội nghị, hội thảo;

- Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm....

- Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo,...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu