Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6


Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

*.......gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là.....

*.....Thanh công cụ gồm các

*.....Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới

Lời giải:

* Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.


* Thanh công cụ gồm các nút lệnh.


* Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới một lệnh tương ứng thay vì thực hiện lệnh này trong bảng chọn.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu