Câu 4 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.5 trên 16 phiếu

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu ?

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu ?

j:= 0;

for i:= 0 to 5 do j:=j+2;

Lời giải : 

Ta có 6 vòng lặp từ i = 0 tới i = 5 

Ta có tổng cấp số cộng có công bội d = 2 

i = 0 ta có j = 2

i = 1 ta có j = 4

i = 2 ta có j = 6

i = 3 ta có j = 8

i = 4 ta có j = 10

i = 5 ta có j = 12

Vậy sau khi thực hiện vòng lặp j = 12

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan