Câu 4 trang 37 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Câu 4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Giải:

(1) – Trọng lượng riêng (N/m3)

(2) – Trọng lượng (N);

(3) – Thể tích ( m3).