Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.

Trả lời:

- Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa các chất độc hại cho cây, bảo đảm cho cây đạt năng suất cao.

- Một số biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất:

Phơi ải, nuôi bèo hoa dâu, làm phân xanh, làm thuỷ lợi...

Các bài liên quan